I. Wprowadzenie
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji zawsze były traktowane
priorytetowo w działalności SUNCODE Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Jako
odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że informacja ma określoną
wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony, zależy nam na należytym
informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych
osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie
przedstawiamy kluczowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych
osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach
podmiotów danych z tym związanych.


II. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w
których spółka SUNCODE jest administratorem danych osobowych i przetwarza
dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane
osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków,
w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Spółka SUNCODE realizuje
swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone
odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej
przedstawiamy pełne dane spółki:
SUNCODE Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu (60-519) przy ul. Józefa Kraszewskiego 30  (REGON: 380452880, NIP: 7792491387, KRS: 0000734909)


III. Punkt kontaktowy
Osobą, która odpowie na Państwa zapytania dotyczące przetwarzania danych
osobowych jest Pełnomocnik ochrony danych osobowych Można się z nim
skontaktować pod adresem mailowym: rodo@sklep.suncode.pl pod numerem telefonu: 61
8200-449 lub spotkać się osobiście w siedzibie Naszej firmy.


IV. Zakres, sposoby, cele, podstawy prawne oraz okresy przetwarzania
danych

Chcąc zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych
przetwarzania danych osobowych, celów dla których te dane przetwarzamy, jak i
okresów ich przetwarzania. , poniżej przedstawiamy zestawienie operacji w ramach,
których dokonujemy przetwarzania danych osobowych.
Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się
przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której
dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby. Nie przetwarzamy
danych osobowych, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane
dotyczą przeważałyby nad naszymi interesami, chyba że dysponujemy inną
przesłanką legalizującą, np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub
zezwalają na to przepisy prawa.

IV.1. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony
internetowe prowadzone przez SUNCODE lub korzystających z usług
świadczonych drogą elektroniczną
1. Informacje ogólne
Osoby fizyczne odwiedzające nasze strony internetowe lub korzystające z usług
świadczonych przez nas drogą elektroniczną, mają kontrolę nad danymi osobowymi,
które nam przekazują, przy czym zapewniamy, że zbieranie i wykorzystywanie
informacji o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, wymaganego do
świadczenia na ich rzecz usług na oczekiwanym poziomie.
2. Zgłoszenia i formularze online
Nasza strona internetowa oferuje Państwu różne możliwości nawiązania z nami
kontaktu. Zapewniamy, iż dane te są przetwarzane tylko w ramach i w celu, dla
którego zostały podane i za Państwa wyraźną zgodą. Podstawą prawną
przetwarzania jest w tym przypadku Państwa zgoda wyrażona poprzez wysłanie
zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Newsletter
Spółka może przetwarzać dane, ponieważ wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celach subskrypcji newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do czasu cofnięcia
wyrażonej wcześniej przez Państwa zgody. Można tego dokonać poprzez kontakt po
adresem: rodo@sklep.suncode.pl


IV.2. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z SUNCODE w
celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi
usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy
Od osób fizycznych, które kontaktują się z nami w celu uzyskania informacji o ofercie
lub podzielenia się uwagami dotyczącymi naszych usług, a także kontaktujących się
w celu zawarcia umowy, zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko,
adres e-mail oraz numer telefonu. W szczególności, osoby te mogą wysłać nam e-

maila za pośrednictwem strony internetowej. Wiadomości takie mogą zawierać
dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości.
Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych
informacji zawierających szczególne kategorie danych osobowych, wymienionych w
art. 9 ust. 1 RODO (informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach
politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do
związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego,
dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji
seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z
jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i
wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub
określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.4. Pliki logowania
Przy każdym wywołaniu strony internetowej nasz system automatycznie gromadzi
dane i informacje z systemu komputerowego komputera, który dokonuje otwarcia
strony. Następuje pobranie następujących danych:
1) informacje o rodzaju przeglądarki i stosowanej wersji,
2) system operacyjny użytkownika,
3) adres IP użytkownika,
4) data i godzina wywołania strony,
5) strony internetowe, z których system użytkownika przeszedł na naszą
stronę internetową (tzw. referrer),
6) strony internetowe, które zostały wywołane przez system użytkownika przez
naszą stronę internetową.
Dane są także zapisywane w plikach logowania naszego systemu. Zapis danych
wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca. Na podstawie tych
danych nie można zidentyfikować danej osoby, ponieważ adres IP jest dostępny
tylko w maskowanej formie. Przekazane dane są także zachowywane i przetwarzane
w celu analizy błędów oraz w celach statystycznych w pliku dziennika.
Tymczasowe zapisywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby
umożliwić udostępnienie strony dla komputera użytkownika. W tym celu adres IP
użytkownika musi zostać zapisany na czas trwania sesji. Zapisywanie w plikach
logowania ma na celu zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Ponadto
dane służą nam do optymalizacji strony internetowej i do zapewnienia
bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Analiza danych w celach
marketingowych nie ma w związku z tym miejsca.
5. Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za
pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych.
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki danych informatycznych, zapisywanych i
przechowywanych na komputerze, tablecie lub smartphonie przeznaczone do
korzystania ze stron internetowych. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony, z
której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.
Pliki Cookies wykorzystywane są w celach:
– dostosowania stron internetowych do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
– personalizacji treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;
– tworzenia statystyk, tłumaczących sposoby korzystania z serwisów
internetowych przez użytkowników co umożliwia ulepszanie ich budowy i
zawartości strony [tzw. contentu];
– utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), pozwalającej na pominięcie
logowania na każdej podstronie serwisu;
– zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika
strony internetowej.
– Stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz
„zewnętrzne”.
Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, przechowywane w komputerze, tablecie lub
smartphonie użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub zamknięcia
przeglądarki internetowej i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w
ramach danej strony internetowej.
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w komputerze, tablecie lub smartphonie
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień i
personalizacji interfejsu.
„Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji
o sposobie korzystania ze stron internetowych oraz dostarczanie użytkownikom
treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych
użytkowników.
Dane osobowe zbierane przy użyciu ciasteczek są zaszyfrowane, by uniemożliwić
dostęp do nich osobom niepożądanym i nieuprawnionym. Zbierane są wyłącznie w
celu wykonania na rzecz użytkownika określonych funkcji.
SUNCODE informuje, że większość przeglądarek internetowych zawiera ustawienia,
które pozwalają na domyślną akceptację cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody
na monitorowanie Państwa aktywności w witrynie internetowej, mogą Państwo w
każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę plików cookies. Ponadto mają

Państwo prawo i możliwość do dokonania w swojej przeglądarce internetowej takich
ustawień dotyczących plików cookies, które automatycznie zablokują ich obsługę.
Korzystanie z naszej strony internetowej bez wykorzystania cookies jest możliwe,
jednak w pojedynczych sytuacjach może to powodować pewne ograniczenia w
zakresie funkcjonalności strony.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne
są w ustawieniach oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej.
· Przeglądarka Firefox
· Przeglądarka Chrome
· Przeglądarka Internet Explorer
· Przeglądarka Opera
· Przeglądarka Safari
W celu analizy zachowań użytkowników używamy Google Analytics, usługi analizy
sieci Google Inc. (dalej zwanej „Google”).
Google Analytics wykorzystuje cookies, które są przechowywane na Państwa
komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez
Państwa. Cookies wykorzystane przez Google Analytics mogą być plikami
tymczasowymi lub trwałymi, których maksymalna ważność z reguły nie przekracza
dwóch lat. Informacje wytworzone przez cookies dotyczące wykorzystania przez
Państwa strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w USA i
tam przechowywane.
Z uwagi na aktywowaną anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany w obrębie
państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną
porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do
serwera Google w USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach, na które nie mamy
wpływu, pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam zostaje
skrócony. W ramach naszego zlecenia Google będzie wykorzystywać powyższe
informacje w celu oceny wykorzystania naszej strony internetowej, tworzenia
raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dla nas
innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i internetu. Adres IP
przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony
z innymi danymi Google.

IV.3. Przetwarzanie danych osobowych klientów i potencjalnych klientów
SUNCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  może
przetwarzać dane, ponieważ:

– są one niezbędne do realizacji zawartej z Państwem umowy lub podjęcia działań w
celu jej zawarcia na podstawie zainteresowania Państwa naszą ofertą. Jednym z jej
elementów jest również pozyskanie opinii o jakości naszych usług i produktów oraz
poziomie satysfakcji naszych klientów co czynimy kontaktując się z Państwem
bezpośrednio po realizacji usługi / dostawie produktu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
– są one niezbędne do spełnienia prawnych obowiązków ciążących na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tzn. celem dochodzenia
ewentualnych roszczeń (którejkolwiek ze stron), w celach analitycznych, w celu
systematycznego badania satysfakcji klientów i określania jakości naszych
produktów, na potrzeby marketingu bezpośredniego,
– wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO).
Ponadto przepisy prawa, w niektórych przypadkach wymagają od Spółki
przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Okres przetwarzania przedmiotowych danych jest zależny od celu przetwarzania
wskazanego powyżej:
a) Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy, która nie została w efekcie
zawarta przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku
kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowali się
Państwo z nami w celu jej procesowania,
b) w przypadku zawarcia umowy, okres przetwarzania danych jest ograniczony do
czasu, w którym możliwe jest zgłoszenie ewentualnych roszczeń,
c) w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę, Państwa dane
osobowe będą przetwarzane maksymalnie do czasu jej cofnięcia,
d) przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu
administratora jest możliwe do czasu wniesienia sprzeciwu, z uwzględnieniem
nadrzędnych interesów, praw i wolności podmiotów danych i Administratora.


IV.4 Przetwarzanie danych osób kandydujących do pracy w SUNCODE Sp. z
o.o. 
Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko
wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody również dla celów
przyszłych rekrutacji.
Udostępnione przez Pana/Panią dane będą przetwarzane na podstawie:

– art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) tj. obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze,
– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w pozostałych przypadkach, gdy podstawą
przetwarzania jest wyrażona zgoda.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w powyższym zakresie, jest
dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania, a brak wyrażenia
zgody nie może powodować wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych
konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę
zatrudnienia.
Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na
rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w
jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT,
HR, serwisowe.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu
rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych
osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dokumenty aplikacyjne będą
przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia ich uzyskania przez Administratora.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i ich przenoszenia. Państwa
dane, w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, nie będą
przekazywane do państw trzecich (poza obszar EOG).
Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie
swoich żądań na adres e-mail: rodo@sklep.suncode.pl.
W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż dane osobowe przetwarzamy z naruszeniem
przepisów prawa przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe przekazujemy innym podmiotom na podstawie wymogów
przepisów prawa lub w związku z realizacją celu, dla którego zostały nam one
przekazane. Jednocześnie deklarujemy, że korzystamy jedynie z usług podmiotów
sprawdzonych, znanych na rynku lokalnym i dających gwarancje bezpieczeństwa
Państwa danych. Umowy, w ramach których powierzamy przetwarzanie danych
osobowych, zawierają zapisy na temat wymaganych przez nas środków ochrony,
zapewniających poufności, integralność i dostępność przekazywanych danych.

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe firmom lub innym, godnym zaufania,
partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, przykładowo w
celu zapewnienia wsparcia technicznego, aby ocenić przydatność strony internetowej
do celów marketingowych lub innego rodzaju udostępniania serwisu. Ponadto,
Państwa dane mogą być przekazywane dostawcom takich usług jak usługi
windykacyjne, podatkowe, prawne, księgowe. Państwa dane osobowe są
przekazywane tym podmiotom i innym osobom trzecim tylko jeśli jest to niezbędne,
aby wykonać usługi, których Państwo zażądali lub które Państwo autoryzowali, aby
chronić Państwa i nasze prawa, własność lub bezpieczeństwo lub jeżeli jesteśmy do
tego zobowiązani na podstawie obowiązujących ustaw, przepisów sądowych lub
przepisów pozostałych urzędów lub jeżeli ujawnienie danych osobowych jest w inny
sposób konieczne do wsparcia ustaleń prawnych lub karnoprawnych lub procesu
sądowego.
Ponadto, dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym
pracownikom spółki.
VI. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a
SUNCODE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  jako administrator
danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a
także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego
uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z osobą przez
nas wskazaną w punkcie III. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych
uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o
dokonanie danej czynności.
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych:
1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wspomnianej zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzamy Państwa dane
osobowe na podstawie zgody,
2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnym momencie, w
tym sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia
marketingu bezpośredniego, a w przypadku przetwarzania przez nas danych
osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, posiadają Państwo prawo
wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeżeli

skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym
celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od
nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo
przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali je w
Państwa imieniu do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie
przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych
przysługuje tylko w stosunku do tych danych, które przetwarzamy na podstawie
umowy lub na podstawie Państwa zgody;
8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


VII. Zmiany niniejszej Polityki prywatności.
Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej
zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe
przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad
procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze
ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej
Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której
przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego
dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych
przetwarzania przez nas danych osobowych.