Plus DeadlineForward - system elektronicznego obiegu dokumentów

Plus DeadlineForward

2,442.002,815.00
Moduł Plus DeadlineForward to rozszerzenie systemu Plus Workflow, które umożliwia automatyczne przypisywanie zadań do innych użytkowników po przekroczeniu terminu ich realizacji. Moduł jest dedykowany administratorom i projektantom procesów systemu Plus Workflow.
Wyczyść

Moduł Plus DeadlineForward ma na celu ponowne przydzielanie zadań innemu użytkownikowi po upływie terminu przewidzianego na ich wykonanie.

Moduł eliminuje wydłużone wykonywanie zadań i przestoje. Automatyzacja w zakresie delegowania obowiązków tworzy porządek i pozwala kontrolować określone procesy biznesowe na każdym etapie procesu.

Charakterystyka

Po ustaleniu jaki przedział czasu pracownik posiada na realizację zadania, administrator ustala po jakim terminie zostanie ono przydzielone do kolejnej osoby, aby uniknąć przestojów i opóźnień w realizacji obowiązków.

Funkcjonalność dedykowana dla administratorów i projektantów procesów w systemie Plus Workflow.

 

Charakterystyka licencyjna wtyczki:

  • Licencja – na serwer, nielimitowana ilość użytkowników, procesów i dokumentów,
  • Moduł przeznaczony dla systemu Plus Workflow w wersji serwerowej,
  • Moduł stanowi rozszerzenie systemu Plus Workflow.