Plus Mail

8,260.009,520.00

Moduł Plus Mail jest dedykowaną funkcjonalnością dla Plus Workflow. Służy do uruchamiania obiegów dokumentów na podstawie otrzymanych maili. Moduł pozwala na monitorowanie firmowej lub działowej skrzynki mailowej.

Wyczyść

Moduł Plus Mail dedykowany jest do uruchamiania obiegów dokumentów w systemie Plus Worflow na podstawie otrzymanych maili. Jeśli na skrzynkę firmową, która została skonfigurowana, zostanie przesłana wiadomość, to na jej podstawie moduł rozpoczyna odpowiednie zadanie w systemie. Aplikacja Plus Mail, pobiera załącznik znajdujący się mailu. Automatycznie rozpoznaje format pliku i w dalszej kolejności przenosi go do zadania. Moduł wykorzystywany jest do obsługi korespondencji, umów, zamówień, reklamacji oraz innych dokumentów przesyłanych do organizacji mailem.

Charakterystyka

Moduł Plus Mail posiada szeroki zakres funkcjonalności, wśród których należy wymienić:

 • monitorowanie jednej lub kilku skrzynek e-mail, na które są przesyłane wiadomości e-mail z danym dokumentem w formie załącznika,
 • obsługa dwóch protokołów odczytu poczty elektronicznej: POP3 i IMAP,
 • przekazywanie e-maili wraz z załącznikami do systemu Plus Workflow/DMS, wraz z automatycznie nadanymi indeksami na podstawie danych zawartych w nagłówku e-maila tj.:
  – Nadawca,
  – Data otrzymania,
  – Temat,
  – ID maila – wartość nadawana automatycznie,
 • zarządzanie przetwarzaną wiadomością od autoryzowanego nadawcy – możliwość jej usunięcia, przesłania, skopiowania do innego folderu na
  skrzynce,
 • rozbudowany system raportowania o stanie przetwarzania wiadomości,
 • automatyczne rozpoznawanie formatu pliku – PDF tekstowy, PDF standardowy, JPG, TIF,
 • dla formatu plików JPG, TIF, PDF standardowy przekazywanie obrazu pliku do systemu Plus Workflow/DMS bez wartości indeksów,
 • indywidualna archiwizacja plików – w przypadku, gdy do jednego maila zostaną dołączone np. trzy pliki z obrazami niezależnych dokumentów
  to moduł przekaże do systemu Plus Workflow/DMS każdy z plików osobno tzn., każdy plik zostanie zapisany niezależnie,
 • definiowanie szablonów dokumentów PDF w narzędziu graficznym dostępnym dla uprawnionego użytkownika,
 • zapisanie szablonu PDF w postaci pliku XML. Możliwe są cztery definicje mapowań: Stałe (zawsze pobierany jest ciąg znaków zaczynający się w tej samej linii i kolumnie i kończący w tej samej linii i kolumnie), Ruchome (różne miejsca rozpoczęcia i zakończenia pobierania wartości indeksu), Wartość (indeks jest zawsze uzupełniany tą samą stałą wartością), Indeks tabelaryczny (pobiera ciąg znaków na podstawie prostokątnego obszaru wyznaczonego na każdej ze stron dokumentu).

Po konfiguracji skrzynki z systemem modułPlus Mail monitoruje pocztę przychodzącą. Jeśli w mailu, który rozpoczyna proces, jest załącznik, aplikacja go pobierze, rozpozna format i doda do zadania.  Automatycznie zostanie nadany identyfikator, w celu odszukania dokumentu.

 

Charakterystyka licencyjna wtyczki:

 • Licencja – na serwer, nielimitowana ilość użytkowników, limitowana ilość monitorowanych skrzynek pocztowych,
 • Dodatek przeznaczony dla systemu Plus Workflow w wersji serwerowej,
 • Dodatek dostępny z licencją systemu Plus Workflow od wersji 2.9.