Plus NIP Checker

2,645.503,049.00
Plus NIP Checker to moduł systemu Plus Workflow. Umożliwia, na etapie rejestracji dokumentu kosztowego, w łatwy i szybki sposób, automatycznie sprawdzić status podatnika VAT wprost z bazy Ministerstwa Finansów, w wykazie podatników VAT.
Wyczyść

Moduł Plus NIP Checker jest rozszerzeniem funkcjonalności systemu Plus Workflow, do zarządzania procesami biznesowymi. Wtyczka umożliwia na etapie rejestracji dokumentu kosztowego, w łatwy i szybki sposób, sprawdzić poprawność numeru NIP oraz statusu podatnika VAT. Poprawność danych jest automatycznie sprawdzana w bazie Ministerstwa Finansów. W celu weryfikacji statusu, użytkownik systemu Plus Workflow realizujący zadania w procesie, nie musi korzystać z innych aplikacji lub przełączać się pomiędzy okienkami przeglądarki. Informacja zwrotna wysyłana przez serwis Ministerstwa Finansów zostaje zapisana w historii procesu w systemie, pod postacią zmiennej na formularzu lub jako komentarz. Jeśli kontrahent był weryfikowany przez użytkownika w ciągu ostatnich 12 godzin, system skorzysta z danych zapisanych w pamięci serwera.

System Plus Workflow pozwala na uruchomienie modułu Plus NIP Checker w jednym z przedstawionych poniżej sposobów:

  • wyjście z pola formularza „NIP kontrahenta” – w tym wariancie po wpisaniu NIP-u system weryfikuje, czy wybrany kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT. Treść tego komunikatu z serwisu MF prezentowana jest na polu formularzu płatnika,
  • przycisk weryfikuj podatnika VAT – wybierając ten sposób w systemie pojawi się dedykowany przycisk widniejący w formularzu realizacji zadania, którego wybór dopiero będzie powodował weryfikacje w bazie MF. W zależności od konfiguracji udostępnionej przez serwis Ministerstwa Finansów informacja o podatniku może zostać zaprezentowana w formie pop-upu, umieszczona w dodatkowym polu „Status podatnika” lub dodany zostanie automatycznie komentarz do zadania,
  • walidator pod przyciskiem Rejestruj fakturę – weryfikacja danych odbywa się po wybraniu przycisku Rejestruj fakturę. W przypadku, gdy kontrahent nie jest czynnym podatnikiem, system wyświetli komunikat z informacją. Natomiast po pozytywnej weryfikacji Plus NIP Checker zapisze treść komunikatu w komentarzu,
  • zadanie automatyczne – walidacja w tym przypadku przebiega automatycznie w realizowanym zadaniu i może zostać dodana bezpośrednio na mapę procesu.

 

 

Charakterystyka

Komunikat o poprawnym numerze NIP i czynnym statusie podatnika VAT kontrahenta, może wyświetlać się w module Plus NIP Checker bezpośrednio na formularzu zadania.

Jeśli kontrahent widnieje w serwisie Ministerstwa Finansów jako Zwolniony z VAT, w systemie wyświetli się ostrzeżenie. W takim przypadku użytkownik sam musi zdecydować o kontynuacji zadania.

W przypadku niepoprawnego wprowadzenia przez użytkownika nr NIP w formularzu system wyświetli informację na dashboardzie. Platforma jest intuicyjny i sama podpowiada miejsca pomyłki, aby szybko dokonać poprawy.

Charakterystyka licencyjna wtyczki:

  • Licencja – na serwer, nielimitowana ilość użytkowników, procesów i dokumentów,
  • Dodatek przeznaczony dla systemu Plus Workflow w wersji serwerowej,
  • Dodatek dostępny z licencją systemu Plus Workflow od wersji 3.1.26.