Plus Restore wtyczka do administrowania systemu

Plus Restore

4,002.004,613.00
Moduł Plus Restore to rozszerzenie systemu Plus Workflow, które umożliwia uprawnionym użytkownikom przywracanie procesów, które zostały uprzednio zakończone. To rozwiązanie umożliwia wznowienie pracy na dowolnym etapie ukończonego wcześniej procesu.
Wyczyść

Dzięki implementacji Plus Restore administrator systemu oraz uprawnieni użytkownicy uzyskają możliwość ponownego uruchomienia procesu, który został wcześniej zakończony w Plus Workflow. Dzięki temu procesy, które powinny być otwarte, nie staną się niedostępne dla użytkowników.

Dzięki swojej intuicyjności i przejrzystości wtyczka Plus Restore jest idealnym rozwiązaniem, gdy pojawia się potrzeba przewrócenia jednego lub wielu procesów. Taka konieczność może wynikać z błędu użytkownika, chęci zmiany danych post factum, czy skierowania procesu inną drogą niż pierwotnie założono. Plus Restore daje użytkownikom autonomiczność w tym zakresie, eliminując przestoje wynikające z braku możliwości edycji wcześniej zakończonych procesów.