Template Configurator - automatyzacja procesów biznesowych

Template Configurator

7,080.008,160.00
Plus Template Configurator to moduł systemu Plus Workflow. Aplikacja służy do projektowania szablonów dokumentów w celu odczytu danych z plików PDF. Moduł wymagany do Plus eFaktura.
Wyczyść

Aplikacja Template Configurator wymagana jest dla modułu Plus eFaktura. Plus eFaktura pobiera załączoną do e-maila fakturę, automatycznie rozpoznaje format pliku w jakim została ona zapisana. Dla plików PDF typu tekstowego dokonuje automatycznego indeksowania, a następnie przekazuje obraz faktury wraz z indeksami ją opisującymi do systemu Plus Workflow. Odczytywanie właściwych wartości indeksów z pliku PDF z obrazem faktury, odbywa się na podstawie zdefiniowanych szablonów. Definicja szablonów jest realizowane w dedykowanej dla tego celu aplikacji Template Configurator. Do licencji modułu Plus eFaktura w standardzie dodawana jedna licencja aplikacji do generowania szablonów faktur elektronicznych Template Configurator.

 

Charakterystyka

Plus Template Configurator wymagany jest dla modułu Plus eFaktura. On odpowiada za odczyt plików PDF.

Charakterystyka licencyjna wtyczki:

  • Aplikacja stand-alone przeznaczona do konfiguracji formularzy odczytu danych z plików PDF tekstowy,
  • Aplikacja wymagana dla modułu Plus eFaktura,
  • Opłata za dodatkową licencję,
  • Dodatek dostępny z licencją systemu Plus Workflow od wersji 2.9.