Plus Directory Monitor - obieg dokumentów księgowych w firmie

Plus Directory Monitor

11,941.0013,763.00
Moduł Plus Directory Monitor to rozszerzenie systemu Plus Workflow, którego zadaniem jest przesyłanie dokumentów zapisanych przez urządzenia wielofunkcyjne lub systemy zewnętrzne do systemu obiegu dokumentów Plus Workflow.
Wyczyść

Plus Directory Monitor monitoruje zarówno katalogi lokalne, jak i sieciowe pod kątem przechowywanych w nich plików, które są tam zapisywane przez urządzenia wielofunkcyjne (tzw. MFD) oraz systemy informatyczne. W przypadku zidentyfikowania pliku pasującego do wzorca, moduł ten przekazuje te dokumenty do systemu Plus Workflow, w którym uruchamiany jest ich odpowiedni obieg.

Charakterystyka

Do funkcjonalności modułu Plus Directory Monitor należą m.in.:

  • Monitorowanie katalogów sieciowych, do których urządzenia wielofunkcyjne lub systemy zewnętrzne zapisują dokumenty;
  • Przekazanie zapisanych dokumentów do systemu Plus Workflow;
  • Możliwość monitorowania wielu katalogów;
  • Możliwość definiowania interwałów czasowych, w których dokumenty są pobierane i przekazywane do systemu;
  • Po przetworzeniu dokumenty mogą być usuwane lub przenoszone do innej lokalizacji.

 

Charakterystyka licencyjna wtyczki:

  • Licencja – na serwer, nielimitowana ilość użytkowników, procesów i dokumentów,
  • Dodatek przeznaczony dla systemu Plus Workflow w wersji serwerowej,
  • Dodatek stanowiący rozszerzenie systemu Plus Workflow.