Plus OCI

29,854.0034,408.00
Plus OCI jest modułem systemu Plus Workflow. Jest to dedykowany interfejs dla e-Commerce, umożliwiający skopiowanie koszyka zakupów do tabeli wymagań przy wykorzystaniu z OCI.
Wyczyść


Moduł Plus OCI pozwala na komunikację systemu Plus Workflow z zewnętrznymi portalami B2B do sprzedaży online, w standardzie OCI.

Omawiany moduł realizuje następujące funkcjonalności:

  • połączenie się z zewnętrznymi portalami,
  • ustawienia dostępu dla użytkowników do poszczególnych katalogów,
  • pobranie produktów z koszyka portalu B2B do Plus Workflow.

 

Charakterystyka

Aby skorzystać z wtyczki Plus OCI należ dokonać konfiguracji w systemie. Po kliknięciu przycisku, na którym została zdefiniowana akcja następuje przekierowanie na stronę sklepu, przykład Mercateo. Logowanie następuje automatycznie zgodnie z ustawieniami hasła w sekcji Ustawienia OCI.

OCI

Rysunek 1. Strona internetowa sklepu Marcetao

Po wybraniu przedmiotów i przejściu do koszyka wyświetlony zostaje przycisk „back to ERP”. Klikniecie przycisku powoduje powrót do systemu Plus Workflow oraz wczytanie listy przedmiotów zamówienia do procesu. Nazwa przycisku jest konfigurowalna.

OCI

Rysunek 2. Przycisk „back to ERP”

 

Charakterystyka licencyjna wtyczki:

  • Licencja – na serwer, nielimitowana ilość użytkowników, procesów i dokumentów,
  • Dodatek przeznaczony dla systemu Plus Workflow w wersji serwerowej,
  • Dodatek dostępny z licencją systemu Plus Workflow od wersji 3.1.56.