Plus XML

16,284.0018,768.00
Plus XML to aplikacja rozszerzająca system Plus Workflow. Jest to moduł, który zarządza dokumentami w formacie XML. Pozwala na sczytywanie zawartych w tego typu plikach informacji. Dlatego jest często używany do rejestrowania dokumentów wysyłanych za pośrednictwem systemów EDI.
Wyczyść


Plus XML służy do obsługi plików w formacie XML w Plus Worfklow. Automatycznie pobiera dane z pliku XML, następnie przekazuje ten plik wraz ze zbiorem indeksów do zewnętrznego systemu np. Workflow lub DMS. Moduł automatycznie indeksuje zarchiwizowane wiadomości na podstawie danych zawartych w nagłówku wiadomości, jak: nadawca, data wiadomości, temat, ID maila. Aplikacja odczytuje i zapisuje pliki również te dołączone w formie załącznika do e-maila lub w monitorowanych przez moduł katalogu. Zakres funkcjonalności modułu:

  • monitorowanie jednej lub kilku skrzynek mailowych, opcjonalnie katalogu, na który pliki będą zapisywane,
  • automatyczne rozpoznanie plików typu załącznik – w formacie XML lub innym,
  • dla plików innych niż XML aplikacja prześle plik do systemu Plus Workflow bez przekazywania wartości indeksów go opisujących,
  • automatyczne łączenie XML z identyfikatorem maila, którym dany plik został przesłany,
  • indywidualna archiwizacja plików XML – jeśli do jednego maila zostanie dołączonych kilka plików XML, moduł przekaże do systemu zewnętrznego każdy z plików osobno,
  • archiwizacja załącznika z maila lub całej wiadomości,
  • możliwość przeniesienia treści maila do formularza systemu zewnętrznego jako jeden z indeksów opisujących plik.

 

Charakterystyka

 

Charakterystyka licencyjna wtyczki:

  • Licencja – na serwer, nielimitowana ilość użytkowników, procesów i dokumentów,
  • Dodatek przeznaczony dla systemu Plus Workflow w wersji serwerowej,
  • Dodatek dostępny z licencją systemu Plus Workflow od wersji 2.9.